Usquare.brussels - Brussels Vintage Market!

illustratie Brussels Vintage Market
Total budget: €13.20mio
Total budget EU + RBC: €9.41mio

Usquare.brussels - Brussels Vintage Market!

20.09.2020
11:00 - 19:00

USQUARE BRUSSELS
Rue Fritz Toussaint 8
1050 Brussel
België

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil de universitaire en internationale ontwikkeling van Brussel stimuleren en beantwoorden aan de behoeften van de Brusselaars. Daarom kreeg perspective.brussels de opdracht om een richtplan van aanleg uit te werken, dat de oude kazerne van Elsene zal omvormen tot een nieuwe Brusselse stads- en universiteitswijk – open, internationaal, innovatief, divers, duurzaam en gezellig.

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting coördineert de operationele uitvoering van de reconversie. Een onderdeel daarvan is de ontwikkeling door de VUB en de ULB, met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, van een interdisciplinair onderzoekscentrum in duurzame ontwikkeling.

 

More information

 Kom de BRUSSELS VINTAGE MARKET bezoeken en ontdek de site.  De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting   heeft SEE U aangesteld om een tijdelijke bezetting van het site te coördineren.  Deze markt is een van de activiteiten van het SEE U-programma.

https://www.facebook.com/see.u.brussels/